HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Yongse University 연세대 학교

มหาวิทยาลัยชั้นนำของเกาหลี
มีหลักสูตรที่หลากหลาย
ใกล้รถไฟฟ้า

ประวัติโดยย่อ

มหาวิทยาลัยยองเซ ตั้งอยู่ในกรุงโซลนับเป็นมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆของประเทศ มีหลักสูตรที่มีชื่อเสียงในหลายหลายสาขา รวมถึงการเรียนภาษาเกาหลี

Course | หลักสูตร Accomodation | ที่พัก Cost | ค่าใช้จ่าย Map | แผนที่มหาวิทยาลัย Procedure | ขั้นตอนการสมัคร

 1. หลักสูตรภาษาเกาหลีสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะยาว | Long - Term Korean Training Programs
 2. หลักสูตรภาษาเกาหลีสำหรับนักศึกษาต่างชาติ แบ่งเป็น 3 ระดับคือ ระดับต้น กลางและสูงซึ่งในแต่ละระดับจะแบ่งระดับย่อยอีก เช่น ระดับต้น 1 ระดับต้น 2 เป็นต้น โดยผู้เรียนจะต้องสอบวัดระดับภาษาในวันลงทะเบียนที่มหาวิทยาลัย

  ค่าเรียน

  ระยะเวลาเรียน ค่าสมัคร ค่าเรียน
  Spring Semester มีนาคม-พฤษภาคม 80,000 วอน 1,730,000 วอน / 1 ระดับ / 1 session
  10 สัปดาห์ (200 ชั่วโมง)
  Summer Semester มิถุนายน-สิงหาคม
  Fall semester กันยายน-พฤศจิกายน
  Winter semester ธันวาคม-กุมภาพันธ์

  ประเภทที่พักและค่าใช้จ่าย

  SK Global House
  ประเภทที่พัก   ราคาที่พัก
  ห้องเดี่ยว มีห้องน้ำและห้องอาบน้ำในตัว อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า อินเตอร์เนต 1,957,000 วอน / session
  ห้องคู่ 1,464,000 วอน / session
  International House (หอพักหญิง)
  ประเภทที่พัก   ราคาที่พัก
  ห้องคู่ ห้องน้ำและห้องอาบน้ำรวมในแต่ละชั้น อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า อินเตอร์เนต 1,149,000 วอน / session

  - 1 session ประมาณ 10 สัปดาห์


ประมาณการค่าใช้จ่ายที่ Yongse University เงินวอน เงินบาท
ค่าสมัคร
ค่าเรียน หลักสูตร
ค่าที่พัก
(ประมาณการ 10 สัปดาห์)
ค่าวีซ่า
ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-อินชอน สายการบิน Korean Air
รวมค่าใช้จ่าย
ประมาณอัตราแลกเปลี่ยน 1 บาท = 0.030 วอน
ค่าใข้จ่ายไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าตรวจร่างกาย ค่าทัศนศึกษา ค่าดำเนินการสมัคร

 

 

 
 
 • กรอกใบสมัครด้วยภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ค่ะ ) พร้อมแนบเอกสารในการสมัครดังนี้

  • รูปถ่ายสีพื้นหลังขาวขนาด 3.5 X 4.5 cm จำนวน 12 ใบ ห้ามใส่เสื้อสีขาว ใส่เสื้อสีเข้ม ไม่ใส่เครื่องประดับ เห็นหู เห็นคิ้ว

  • สำเนาผลการเรียนและใบรับรองวุฒิการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (ผ่านการรับรองจากกรมการกงสุลและสถานฑูตเกาหลีในไทย)

  • สำเนาหนังสือเดินทาง (มีอายุไม่ต่ำกว่า 9 เดือน)

  • หลักฐานทางการเงินที่มียอดไม่ต่ำกว่า 10,000 USD

  • ประกันภัยและสุขภาพ ครอบคลุมระยะเวลาการพำนัก ณ ประเทศเกาหลีใต้

 • ระบุประเภทที่พักที่ต้องการ

 • ชำระเงินมัดจำในการสมัคร จำนวน 5,000 บาท

  • เงินสด สามารถชำระได้ที่ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศเกาหลี OREN

  • โอนเงิน โดยโอนเข้าบัญชีในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาคลองเตย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 451-1-03721-4
   เมื่อทำการโอนเงินแล้ว กรุณาส่งไลน์หรือวีแชตมาที่ศูนย์ พร้อมระบุชื่อผู้สมัครและมหาวิทยาลัยที่สมัคร

  • เช็ค สั่งจ่ายในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"

 • กรณีสมัครเรียนมากกว่า 1 เทอมขึ้นไป กรุณาขอรับแบบฟอร์มตรวจร่างกายได้จากทางศูนย์ ฯ หรือสถานฑูตจีน (โดยตรวจได้ที่โรงพยาบาลรัฐบาลเท่านั้น)

 

ช่วงเวลารับสมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ก่อนสิ้นเดือนพฤษภาคม สำหรับเทอมกันยายนของทุกปี

ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายน สำหรับเดือนมีนาคมของทุกปี

คุณสมบัติผู้สมัคร -หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

 • อายุ 18 ปีขึ้นไป มีสุขภาพแข็งแรง

 • จบการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมปลาย

รูปถ่ายมหาวิทยาลัย

คลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูป