HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Lexis Korean렉시스 코리아

สถาบันภาษาในกรุงโซล
มีหลักสูตรที่ยืดหยุ่น
สามารถทำวีซ่าได้

ประวัติโดยย่อ

สถาบันภาษาเลคซีด ตั้งอยู่ในตัวเมืองกรุงโซล นับเป็นอีกหนึ่งสถาบันภาษาที่จัดตารางได้ยืดหยุ่น เหมาะกับผู้ที่ต้องการพัฒนาภาษาเกาหลีในเวลาอันสั้น ซึ่งเดินทางสะดวก นักเรียนสามารถลงเรียนเป็นระยะสั้นๆได้ โดยคลาสใหม่เริ่มทุกวันจันทร์

Course | หลักสูตร Accomodation | ที่พัก Cost | ค่าใช้จ่าย Map | แผนที่มหาวิทยาลัย Procedure | ขั้นตอนการสมัคร

 1. หลักสูตรภาษาเกาหลีสำหรับนักศึกษาต่างชาติ | Korean Training Programs
 2. หลักสูตรภาษาเกาหลีสำหรับนักศึกษาต่างชาติ แบ่งเป็น 3 ระดับคือ ระดับต้น กลางและสูงซึ่งในแต่ละระดับจะแบ่งระดับย่อยอีก เช่น ระดับต้น 1 ระดับต้น 2 เป็นต้น โดยผู้เรียนจะต้องสอบวัดระดับภาษาในวันลงทะเบียนที่มหาวิทยาลัย

  ค่าเรียน

  ระยะเวลาเรียน ค่าเรียน 15 ชม./สัปดาห์ ค่าเรียน 25 ชม./สัปดาห์
  1 - 4 สัปดาห์ 250,000 วอน 325,000 วอน
  5 – 12 สัปดาห์ 235,000 วอน 315,000 วอน
  13-17 สัปดาห์ 230,000 วอน 305,000 วอน
  18-24 สัปดาห์ 225,000 วอน 295,000 วอน
  25+ สัปดาห์ 220,000 วอน 285,000 วอน

  ประเภทที่พักและค่าใช้จ่าย

  หอพักที่จองผ่านมหาวิทยาลัย
  1. Home Stay มีทั้งแบบ Hard Board และ Full Board
  2. Mini Studio มีเป็น ห้องเดี่ยว
  3. Student Residence มีทั้งเป็น ห้องเดี่ยว ห้องคู่และห้อง 4 คน
  4. Serviced Apartment มีเป็น ห้องคู่


ประมาณการค่าใช้จ่ายที่ Lexis Korean เงินวอน เงินบาท
ค่าสมัคร
ค่าเรียน หลักสูตร
ประมาณการหนึ่งเดือน
ค่าที่พัก
ประมาณการหนึ่งเดือน
ค่าวีซ่า
ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-อินชอน สายการบิน Korean Air
รวมค่าใช้จ่าย
ประมาณอัตราแลกเปลี่ยน 1 บาท = 0.030 วอน
ค่าใข้จ่ายไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าตรวจร่างกาย ค่าทัศนศึกษา ค่าดำเนินการสมัคร

 

 

 
 
 • กรอกใบสมัครด้วยภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ค่ะ ) พร้อมแนบเอกสารในการสมัครดังนี้

  • รูปถ่ายสีพื้นหลังขาวขนาด 3.5 X 4.5 cm จำนวน 12 ใบ ห้ามใส่เสื้อสีขาว ใส่เสื้อสีเข้ม ไม่ใส่เครื่องประดับ เห็นหู เห็นคิ้ว

  • สำเนาผลการเรียนและใบรับรองวุฒิการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (ผ่านการรับรองจากกรมการกงสุลและสถานฑูตเกาหลีในไทย)

  • สำเนาหนังสือเดินทาง (มีอายุไม่ต่ำกว่า 9 เดือน)

  • หลักฐานทางการเงินที่มียอดไม่ต่ำกว่า 10,000 USD

  • ประกันภัยและสุขภาพ ครอบคลุมระยะเวลาการพำนัก ณ ประเทศเกาหลีใต้

 • ระบุประเภทที่พักที่ต้องการ

 • ชำระเงินมัดจำในการสมัคร จำนวน 5,000 บาท

  • เงินสด สามารถชำระได้ที่ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศเกาหลี OREN

  • โอนเงิน โดยโอนเข้าบัญชีในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาคลองเตย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 451-1-03721-4
   เมื่อทำการโอนเงินแล้ว กรุณาส่งไลน์หรือวีแชตมาที่ศูนย์ พร้อมระบุชื่อผู้สมัครและมหาวิทยาลัยที่สมัคร

  • เช็ค สั่งจ่ายในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"

 • กรณีสมัครเรียนมากกว่า 1 เทอมขึ้นไป กรุณาขอรับแบบฟอร์มตรวจร่างกายได้จากทางศูนย์ ฯ หรือสถานฑูตจีน (โดยตรวจได้ที่โรงพยาบาลรัฐบาลเท่านั้น)

 

ช่วงเวลารับสมัคร - หลักสูตรภาษาเกาหลีสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

สมัครเรียนได้ตลอดทั้งปี (ควรเผื่อเวลาดำเนินเอกสารและเตรียมตัวก่อนเดินทางประมาณ1-2เดือน )

คุณสมบัติผู้สมัคร -หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

 • อายุ 18 ปีขึ้นไป มีสุขภาพแข็งแรง

 • จบการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมปลาย

รูปถ่ายมหาวิทยาลัย

คลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูป