HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Green Korean그린 한국어학원

สถาบันภาษาในกรุงโซล
มีหลักสูตรที่ยืดหยุ่น
อยู่ในตัวเมือง

ประวัติโดยย่อ

สถาบันภาษากรีนเกาหลี ตั้งอยู่ในตัวเมืองกรุงโซลซึ่งเดินทางสะดวก นักเรียนสามารถลงเรียนเป็นระยะสั้นๆได้

Course | หลักสูตร Accomodation | ที่พัก Cost | ค่าใช้จ่าย Map | แผนที่มหาวิทยาลัย Procedure | ขั้นตอนการสมัคร

 1. หลักสูตรภาษาเกาหลีสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะยาว | Long - Term Korean Training Programs
 2. หลักสูตรภาษาเกาหลีสำหรับนักศึกษาต่างชาติ แบ่งเป็น 3 ระดับคือ ระดับต้น กลางและสูงซึ่งในแต่ละระดับจะแบ่งระดับย่อยอีก เช่น ระดับต้น 1 ระดับต้น 2 เป็นต้น โดยผู้เรียนจะต้องสอบวัดระดับภาษาในวันลงทะเบียนที่มหาวิทยาลัย

  ค่าเรียน

  ระยะเวลาเรียน จำนวนครั้ง ค่าเรียน
  Morning Class จันทร์-พฤหัสบดี
  10.00-13.00
  16 ครั้ง / 48 ชั่วโมง 1 เดือน 450,000 วอน
  Afternoon Class จันทร์ / อังคารหรือพุธ / พฤหัสบดี
  14:00 ~ 16:00
  8 ครั้ง / 16 ชั่วโมง 1 เดือน 240,000 วอน
  Dinner Class จันทร์ / อังคารหรือพุธ / พฤหัสบดี
  19:00 ~ 21:00
  8 ครั้ง / 16 ชั่วโมง 1 เดือน 240,000 วอน
  Saturday 10:00 ~ 13:00 หรือ 14:00 ~ 17:00 4 ครั้ง / 12 ชั่วโมง 180,000 วอน

  ประเภทที่พักและค่าใช้จ่าย

  หอพักที่จองผ่านมหาวิทยาลัย

  มีห้องพักหลัก ๆ 2 ประเภท
  1. Private Type แบ่งเป็น Single Room / Double Room / Twin Room / Bunk Twin Room / Triple Room / Friends Room (4คน) / Superior Triple or Family Room (4คน)
  2. Dormitory Type (เฉพาะผู้หญิงเท่านั้น) แบ่งเป็น 2 เตียงนอน / 4 เตียงนอน / 6 เตียงนอน / 8 เตียงนอนประมาณการค่าใช้จ่ายที่ Green Korean เงินวอน เงินบาท
ค่าสมัคร
ค่าเรียน หลักสูตร
ค่าที่พัก
(จองผ่านมหาวิทยาลัย)
ค่าวีซ่า
ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-อินชอน สายการบิน Korean Air
รวมค่าใช้จ่าย
ประมาณอัตราแลกเปลี่ยน 1 บาท = 0.030 วอน
ค่าใข้จ่ายไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าตรวจร่างกาย ค่าทัศนศึกษา ค่าดำเนินการสมัคร

 

 

 
 
 • กรอกใบสมัครด้วยภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ค่ะ ) พร้อมแนบเอกสารในการสมัครดังนี้

  • รูปถ่ายสีพื้นหลังขาวขนาด 3.5 X 4.5 cm จำนวน 12 ใบ ห้ามใส่เสื้อสีขาว ใส่เสื้อสีเข้ม ไม่ใส่เครื่องประดับ เห็นหู เห็นคิ้ว

  • สำเนาผลการเรียนและใบรับรองวุฒิการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (ผ่านการรับรองจากกรมการกงสุลและสถานฑูตเกาหลีในไทย)

  • สำเนาหนังสือเดินทาง (มีอายุไม่ต่ำกว่า 9 เดือน)

  • หลักฐานทางการเงินที่มียอดไม่ต่ำกว่า 10,000 USD

  • ประกันภัยและสุขภาพ ครอบคลุมระยะเวลาการพำนัก ณ ประเทศเกาหลีใต้

 • ระบุประเภทที่พักที่ต้องการ

 • ชำระเงินมัดจำในการสมัคร จำนวน 5,000 บาท

  • เงินสด สามารถชำระได้ที่ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศเกาหลี OREN

  • โอนเงิน โดยโอนเข้าบัญชีในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาคลองเตย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 451-1-03721-4
   เมื่อทำการโอนเงินแล้ว กรุณาส่งไลน์หรือวีแชตมาที่ศูนย์ พร้อมระบุชื่อผู้สมัครและมหาวิทยาลัยที่สมัคร

  • เช็ค สั่งจ่ายในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"

 • กรณีสมัครเรียนมากกว่า 1 เทอมขึ้นไป กรุณาขอรับแบบฟอร์มตรวจร่างกายได้จากทางศูนย์ ฯ หรือสถานฑูตจีน (โดยตรวจได้ที่โรงพยาบาลรัฐบาลเท่านั้น)

 

ช่วงเวลารับสมัคร - หลักสูตรภาษาเกาหลีสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

สมัครเรียนได้ตลอดทั้งปี (ควรเผื่อเวลาดาเนินเอกสารและเตรียมตัวก่อนเดินทางประมาณ1-2เดือน )

คุณสมบัติผู้สมัคร -หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

 • อายุ 18 ปีขึ้นไป มีสุขภาพแข็งแรง

 • จบการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมปลาย

รูปถ่ายมหาวิทยาลัย

คลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูป